Werkplekadvies

Waarom werkplekadvies?

 

-Het positief beïnvloeden van de productiviteit en welbevinden van medewerkers.

-Het vroegtijdig voorkomen of verhelpen van klachten.

-Kostenbesparing door het verminderen van verzuim.

-Praktische handvatten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.


 

 


Uitgebreid werkplekonderzoek of quickscan?


Uitgebreid werkplekonderzoek


Een uitgebreid onderzoek is nuttig als er klachten zijn.

Door middel van korte vragenlijsten wordt van te voren de hulpvraag geïnventariseerd.

Het werkplekonderzoek zelf duurt ongeveer 1 uur waarbij wordt gekeken naar de ergonomie van de werkplek welke direct aangepast wordt als dat nodig en mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, maar wel wenselijk, dan staan de aanbevolen aanpassingen in het rapport dat je achteraf toegestuurd krijgt.

Naast de ergonomie van de werkplek wordt er ook gekeken naar de werkhouding, het werkgedrag en de organisatie van het werk. Ook dit wordt direct besproken en nog eens in het rapport benoemd.

Eventueel wordt er gebruik gemaakt van een spierspanningsmeter en ook is er de mogelijkheid om het binnenmilieu te checken door middel van het meten van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverversing, licht, geluid en trillingen. Na enkele weken volgt een follow up.


Quickscan

Een quickscan of kort preventief onderzoek is bedoeld om klachten te voorkomen door de werkplek juist in te stellen en een kort advies over werkhouding te geven. Deze korte versie duurt maximaal 30 minuten en er wordt mondeling toegelicht.

 


Ook voor thuiswerkplekken, online of op locatie!
WERKPLEKADVIES NODIG?